Het Akkerbouwbedrijf

Volg boer Adri tijdens zijn werkzaamheden!

Zaaien, Bewerken & Oogsten

Bij een akkerbouwbedrijf zijn we een heel jaar bezig met zaaien, bewerken, verzorgen en oogsten. We verbouwen elk jaar de volgende gewassen: wintertarwe, gerst, aardappelen, uien, suikerbieten en graszaad. Om onze grond niet uit te putten moeten deze gewassen laten rouleren over onze percelen. Als u op ons bedrijf een kijkje neemt kunt u afhankelijk van het seizoen zien waar we mee bezig zijn en welke producten er in de schuur of in ons verkoopkraam aan de oprit liggen.

Om zo goed mogelijk voor zijn gewassen te kunnen zorgen heeft boer Adri zijn eigen weerstation. Benieuwd naar het actuele weer op ’t Zeeuws Knoopje neem eens een kijkje op zijn weerstation.

Adri's weerstation

Aardappels rooien

Wat verbouwt Boer Adri?

Aardappelen

Wij telen frietaardappelen van het ras Agria. Deze zijn lekker groot en prima geschikt om te bakken. Ze zijn ook bij de AD-friet test als beste uit de bus gekomen. Daarnaast telen we ook Frieslander en Bintjes voor de verkoop aan huis.

Graszaad

Het gras dat wij telen is bestemd voor de productie van graszaad. Het zaad wordt weer gebruikt door veehouders om nieuwe grasland in te zaaien, maar ook voor sportvelden. Zo zijn de WK en EK velden ingezaaid met Hollands graszaad. Het hooi ervan laten we persen tot grote balen van 400 kg en verkopen we weer als veevoer.

Uien

Wij telen elk jaar ongeveer 2 ha uien. We zaaien zo vroeg mogelijk in het voorjaar en oogsten in september. De uien slaan we op in onze oude boerenschuur. Uien is voor ons een vrij product, en proberen dit laten in de winter voor een zo goed mogelijke prijs te verkopen. De Nederlandse uien gaan hoofdzakelijk weg voor de export naar o.a. Afrika, Azië, kortom over heel de wereld.

Tarwe

We telen c.a. 12 ha wintertarwe. Wintertarwe zaaien we in oktober en november en oogsten dit het jaar daarop in juli en augustus. De tarwekorrels leveren we aan de coöperatie CZAV met haar opslagloods in Aagtekerke. Tarwe is een wereldmarkt; de verkoop en afzet laten we over aan de CZAV. Van het overgebleven stro maken we grote balen, slaan ze op in schuur en verkopen we na de winter als strooisel bij maneges en veehouders.

Suikerbieten

Wij telen ongeveer 5 ha suikerbieten. Dit is goed voor meer dan 60.000 kg pure suiker. De bieten worden in Nederland verwerkt door de Suikerunie en de gewonnen suiker gaat naar de supermarkten en de frisdrank.

Gerst

We telen meestal 4 ha gerst. Gerst wordt, als de kwaliteit goed is,  gebruikt om bier te brouwen. Anders is het bestemd voor het veevoer.